Anita Vuco, rođena u Splitu, od 1991 godine živi i radi u Italiji gdje je pri rimskom sveučilištu “La Sapienza” diplomirala strane jezike i književnost, a zatim odbranila doktorat znanosti iz Filologije i komparativnih književnosti srednjo-istočne Evrope, sa tezom na temu “Danilo Kiš: l’enigma della lettera” [Danilo Kiš: enigmatičnost slova] o važnosti jevrejske kulture za piščevu poetiku.

        Uglavnom se posvećuje sljedećim temama: književno prevođenje sa hrvatskog i srpskog na talijanski jezik i obrnuto; prevođenje poezije; teorija i povijest prevođenja; komparativna književnost; književni i kulturni odnosi između Balkana i Italije; židovsko nasljeđe na Balkanu; migracijska književnost u Italiji; pisanje na jeziku koji nije materinji. Redovito sudjeluje na raznim prevodilačkim radionicama, seminarima i kongresima u Italiji i inozemstvu, gdje promiče važnost književne različitosti i kulturne baštine takozvanih malih jezika.

Read more

Scroll to Top