Bruno Ćurko is assistant professor at University of Split. He is the author of a number of articles inthe fields of philosophy of education, philosophy with children, ethical education and critical thinking. He participated in ten EU projects about ethical education, critical thinking and philosophy with children. He is author of books: Critical thinking in teaching philosophy, ethics and logic (Croatian, HFD, 2017), The Art of Drywalls (Croatian, SŠ Obrovac, 2018 with Darko Tokić) and Mediteranski armerun – jadranske leterei litrati, (Croatian/English, with Stipe Surać, Udruga Mala filozofija, 2019), He is a co-author of two school books of ethics, author of philosophical textbook for children Philosophy – What Would That Be? (Croatian, with M.M.Škerbić, Udruga Mala filozofija, 2019.). He co-authors five different educational guidelines for teachers in EU projects. He’s editor of three philosophical books. He’s member of the organization board of a few different conferences, president of Programme Committee of the symposium “Croatian Philosophy in Interaction and Context” (2016-today). He is leader of Croatian delegation at the International Philosophy Olympiad (from 2007- today). He participates in more than 60 conferences around Europe, China, South Korea. From 2009. Bruno held more than 1000 workshops with kids (PwC). 

  Bruno Ćurko docent je na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu. Autor je niza članaka iz područja filozofije odgoja, filozofije s djecom, etičkog obrazovanja i kritičkog mišljenja. Sudjelovao je u deset EU projekata o etičkom obrazovanju, kritičkom razmišljanju i filozofiji s djecom. Autor je knjiga: Kritičko mišljenje u nastavi filozofije, etike i logike (HFD, 2017.), Umjetnost suhozida (SŠ Obrovac, 2018. s Darkom Tokićem) i Mediteranski armerun – jadranske letere i litrati, (hrvatski / engleski, sa Stipom Suraćem, Udruga Mala filozofija, 2019.), Koautor je dva udžbenika iz etike, filozofske slikovnice za djecu Filozofija – ma sto pak je to? 13 priča o antickim filozofima (s MM Škerbićem, Udruga Mala filozofija, 2019). Koautor je pet različitih obrazovnih vodića za učitelje u EU projektima. Urednik je tri filozofske knjige. Član je organizacijskog odbora nekoliko različitih konferencija, predsjednik Programskog odbora simpozija Hrvatska filozofija i kultura interakciji i kontekstu (2016.-danas). Voditelj je hrvatske delegacije na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi (od 2007. do danas). Sudjeluje na više od 60 konferencija diljem Europe, Kine i Južne Koreje. Od 2009. Bruno je održao više od 1000 radionica s djecom (PwC).
Read more

Previous
Next
Mediteranski armerun
Scroll to Top