Vladimir Vojinović

 rođen je 1978. godine u Nikšiću. Ma­turirao je u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Na Filozofskome fakultetu u Nikšiću, Odsjeku za srpski jezik i kn­jiževnost, diplomirao je 2003. godine, na temu Socijalna lite­ratura i Nikola Lopičić. Od 2004. do 2011. godine obavljao je poslove novinara u podgoričkome nezavisnom dnevniku „Vijesti“. Magistrirao je 2008. godine, na Filozofskome fakultetu u Nikšiću, odbranivši magistarski rad s naslovom Međuratna pripovijetka Milovana Đilasa. Od studijske 2006/2007. do 2013/2014. godine obavljao je poslove honorarnoga saradnika i saradnika u nastavi na studijskim programima za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti i za obrazovanje učitelja (na nastavnim predmetima Uvod u književnost, Narodna književnost, Srednjovjekovna književnost, Književnost renesanse i baroka, Prosvjetiteljstvo i romantizam, Specijalni kurs iz književnosti Ljubiša i Matavulj, Realizam, Književ­nost i film, Pisanje eseja i Kreativno pisanje).

Doktorirao je 2014. godine, na Filozofskome fakultetu u Nikšiću, odbranivši doktorski rad s naslovom Status usmenoga u crnogorskoj pisanoj pripovijeci od 1990. do 2006. godine. U 2014. godini obavljao je poslove glavnoga urednika u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica. Autor je tri naučne monografije: Poročni sudija: studija o crnogorskom pokre­tu socijalne literature i međuratnim člancima i pripovijetkama Milovana Đilasa (i drugoga izdanja s naslovom: Milovan Đilas u međuratnoj književnosti), Montenegrinske teme i Usmena književnost i savremena crnogorska pripovijetka. Koautor je dva udžbenika – za 9. razred osnovne škole i 4. razred gimnazije. Priredio je knjige: Milovan Đilas Problemi naše književnosti i drugi međuratni članci, Simo Popović Osvojenje Bara. Osvojenje Nikšića, zbornik radova s međunarodnoga naučnog simpozijuma Ličnost i djelo Milovana Đilasa, te Sabrane pripovijetke (I– IV) Milovana Đilasa. Autor je i pet beletrističkih knjiga – četiri romana (Pioni brda, Na­faka. Portret Igora Đukića i Ne budi je) i knjige kratkih narativnih tekstova (Priče iz Montanara). Objavio je više desetina stručnih i naučnih članaka u inostranim i domaćim časopisima.

Predśednik je Društva crnogorskih izdavača iz Podgorice i glavni i odgovorni urednik časopisa, portala i izdavačke kuće Fokalizator.

E-mail: vladimir.vojinovic@fcjk.me, fokalizator@gmail.com

Read more

Scroll to Top